Body Detox

Alla människor samlar på sig gifter och slaggprodukter från en rad källor främst från maten vi äter. Body Detoxfotbad handlar om att hjälpa kroppen att rensa ut dessa gifter och slaggprodukter som har samlats i dina organ. Med Body Detoxfotbad kan du sätta igång din kropps utrensning, dina celler vitaliserasering och ditt immunförsvars förstärkning.

Body Detoxfotbad består av ett fotbad, en elektrisk styrenhet och en coil, en slags spiralspole. Coilen levererar en svag ström till vattnet, som också ska innehålla salt. Strömmen i sin tur alstrar joner, positiva och negativa. Två elektroder i spiralform alstrar positiva respektive negativa joner. Detta ger upphov till magnetfält som drar till sig laddade partiklar. Detta leder till att toxiner kan lämna kroppen genom fötternas porer, samtidigt som den gynnsamma negativa laddningen hos cellerna förhöjs, där vattnet blir en utvidgning av kroppens eget vatten. Teorin tycks vara väl underbyggd med forskning, beprövad och vad viktigare är, det fungerar, omvittnat av många. Som det ser ut kan gifter lämna kroppen utan att njurar och lever och andra organ belastas så mycket.

Strömmen som alstras, en mycket försynt frekvens, kan påverka kroppens celler. Kroppen består ju också av fina elektriska fält, bioelektricitet. Alternativ forskning tyder på att om celler blir för belastade av toxiner, försämras cellmembranens aktivitet, och kan i tungt belastade fall leda till att upptag och transport av näringsämnen och energi försämras.

Hjälp din kropp till en bättre vardag med Body Detox!

Ditt välbefinnande ökar i takt med antal behandlingar, prova du också!

Body Detoxfotbadbehandling ger den rätta balansen mellan positiva och negativa joner som absorberas av fötternas många porer.
Det är också genom dessa porer som toxinerna och smutsen kan komma ut.
Du kan frigöra din kropp från gifter och samtidigt som du återställer du balansen i kroppen.
Du kan revitalisera hela kroppen och alla dess celler.
Under loppet av en dag, utsätts kroppen för mycket föroreningar och stress. Det beror på varierande faktorer, utsläpp och avgaser utomhus, nästan allt förorenar luften inomhus, textilier, möbler, kvalster, fukt, mögelsporer, med mera. Du kanske känner dig trött, har huvudvärk, ofta blir förkyld, torr hy eller utslag, dålig andedräkt eller svampinfektioner.

Efter en Body Detoxfotbadbehandling kan cellerna återfå sin balans, du kan få ut slaggprodukter och andra giftiga ämnen ur kroppen. Allmänhälsan kan förbättras drastiskt.

Hur går behandlingen till?

Body Detoxfotbad avger en lågfrekvent elektrisk ström. Du placerar fötterna i ett vattenbad där en liten mängd salt är tillsatt. Du får ett armband som kopplas till apparaten och ett flöde av elektroner skapas. Gifter och slaggprodukter dras ut genom de porer som finns i dina fötter.

Hur många behandlingar behövs?

Vi rekommenderar mellan 6-12 behandlingar under 4-5 veckor för maximal effekt, sedan någon eller några behandlingar per månad, det är helt upp till hur du mår som avgör hur ofta du behöver upprepa behandlingen.

Vilka effekter kan man uppnå?

Många upplever ökad energi, minskad svettning, klarare hy och ögon. Ledbesvär och värk kan också minska vid behandling med aqua fotbad. Hos dessa kunder med ledbesvär ser man ofta skillnad redan vid första behandlingen. Olika former av eksem och hudproblem kan minska . Det är på det hela taget en mycket enkel, effektiv och behaglig metod att rena sig och revitalisera kroppen.

295kr. Köper du ett kort med 5 behandlingar bjuder vi på den 6:e